06 653 688 727 mail@corvisser.nl

 

Het contact in je leven wat de meeste aandacht verdient is het contact met je liefdevolle kern.

Draag zorg voor optimaal contact en voel je veilig, vrij, vreugdevol en vitaal.

Daarmee dien je jezelf, de ander, de wereld.

je vraag

Wat is je vraag (je wens, je behoefte, je verlangen)? Sommigen kunnen direct deze vraag beantwoorden, sommigen bevriezen bij deze vraag en anderen kunnen niet stoppen met het benoemen van wensen. Een wens of behoefte kan je vervullen en is ook een ingang om je persoonlijk te ontwikkelen. Heb je deze, pak die dan beet en ga ermee aan de slag. Je zult merken dat wanneer je deze uitdiept, je dichter bij jezelf komt, je behoeften beter gaat voelen en meer gaat handelen vanuit deze behoeften.

Heb je de wens om te genezen van een ziekte of fysieke klacht, weet dat energetische coaching sterk je zelfgenezend vermogen ondersteunt. Je klachten vragen om een liefdevolle verbinding met jezelf waardoor je zelfhelende levensenergie weer kan stromen op de plaatsen waar dit nodig is.

Hierbij een lijstje ter inspiratie:
 

.

Je zou graag;
ontspannen kunnen zijn in contact met anderen,
met gemak je keuzes maken,
moeiteloos met plezier je dag doorkomen,
willen genieten van je werkzaamheden,
zonder schuldgevoel je eigen koers varen,
ruimte willen hebben om je eigen ding te doen,
niet meer bezig zijn met andermans mening over jou,
alles op je gemak doen,
lekker praktisch willen zijn,
makkelijk je behoeften aan willen geven,
meer zelfvertrouwen willen hebben,
het rustpuntje in jezelf willen vinden,
de grond onder je voeten niet kwijt willen raken,
willen herstellen van ziekte of fysieke klacht.

De pagina's "Onze conditionering" en "Jezelf zijn" zijn bedoeld om je inzichten te geven. Een inzicht kan de vraag opwekken "ja maar, hoe dan..?" Ook met die vraag ben je welkom.

mijn begeleiding

Vrijwillig

Laat ik beginnen met de mededeling dat ik mijn begeleiding inzet op basis van vrijwillige bijdrage. Is dat professioneel? Ja, voor mij werkt dat heel professioneel en leg graag uit waarom dat voor mij zo goed werkt. Onderaan deze pagina de uitleg.

Wat is energetisch coachen?

Als energetisch coach richt ik mijn aandacht op lichaam en geest als geheel. Emotionele ervaringen, een druk bestaan, mentale (over)belasting, fysieke klachten, ziekte e.d., veroorzaken spanningen in je lichaam die je blokkeren. We onderzoeken samen waar je levensenergie stroomt en waar deze blokkeert. Met behulp van verschillende methoden, aandacht en bewustzijn zorgen we voor ontspanning, krijg je bewustzijn op de oorzaak, kan je energie weer stromen, kom je beter in contact met jezelf, ben je gezond, krijg je meer grip op je leven.

Wat kan je verwachten?

.


Tijdens een sessie creëer ik een bedding waar niets moet en alles er mag zijn wat zich aandient. Vanuit rust en contact met ons lichaam gaan we in gesprek om het doel van de sessie heel helder te krijgen. Vervolgens stem ik met je af of de methode waar ik mee wil gaan werken voor jou goed voelt. Het kan zijn dat we blijven zitten en werken met ademhaling en visualisaties, dat we zittend of staand werken met aanraking, dat we haptonomisch coachen met aanraking en ademhaling op een behandeltafel, dat we een opstelling doen, oefenen met begrenzing, werken met intenties, of een combinatie hiervan. Samen zoeken we de grens op waar weerstand en ontspanning elkaar ontmoeten. Op die grens kunnen eventuele spanningen zich ontladen en inzichten opkomen, dit alles in een tempo wat het lichaam aangeeft. Wanneer tijdens een sessie iets niet fijn voelt vertragen we of kiezen we voor een andere weg want nogmaals, niets moet.

Waarom energetisch coachen?

Een dieper verlangen ligt vaak ten grondslag aan een vraag waarmee je komt. Een verlangen waar je vaak niet bij kunt komen omdat in het gebied waar dit verlangen zich huisvest, teveel spanningen of verkramping aanwezig is. Met afgestemde methoden is het mogelijk de spanningen in het gebied te ontladen. Er ontstaat dan meer vrijheid en bewustzijn op die plaats in je lichaam. Elke verandering in het lichaam biedt de mogelijkheid een verandering in de geest te laten ontstaan. Naarmate je lichaam en geest meer als één kunt ervaren en begrijpen, raak je meer in balans. Een lichaam en geest in balans, waarin je energie meer vrij kan stromen maakt je vitaal, komt sneller tot zelfgenezing bij fysieke klachten, maakt dat makkelijker handelt vanuit je werkelijke behoeften.

Energetische coaching is een fijne en effectieve manier om met jezelf in contact te komen. Het is altijd mogelijk vrijblijvend een sessie in te zetten om te verkennen of energetische coaching voor jou een fijne insteek is.

Op basis vrijwillige bijdrage

Wanneer ik vooraf bepaal dat er voor mijn begeleiding een bepaald bedrag voldaan dient te worden stel ik mezelf ten doel dat er voor dat bedrag een resultaat behaald moet worden. Ruimte en veiligheid waarin iets kan ontstaan zonder dat er druk op wordt gelegd vind ik niet alleen een voorwaarde, het resultaat is vaak verrassend beter. Naast deze vrijwilligheid plan ik ook voldoende tijd in voor een sessie, zodat ook tijd geen druk geeft. Ik werk heel graag met deze ruimte, zonder druk, in het niet weten en zonder verwachtingen. Gewoon mijn voorwaarde die ik mezelf gun om dit werk met voldoening en plezier te doen.
Daarnaast kan je als afnemer vooraf de waarde niet inschatten terwijl je dat bij andere producten wel kan. Bij mij mag dat dus ook achteraf. Vind je het prettiger om wel vooraf een vergoeding af te spreken, is dat natuurlijk ook mogelijk.

onze conditionering

We zijn al generaties lang opgevoed met straffen en belonen. We hebben dus allemaal, niemand uitgezonderd, geen vrije opvoeding genoten. Door deze opvoeding heeft liefde plaats moeten maken voor angst.

Een voorbeeld:

Een kind is aan het spelen (uiting van liefde in de zuiverste vorm) en loopt spelenderwijs richting een drukke weg. Moeder ziet dat, word bang en loopt richting het kind. Het kind denkt dat mama meegaat spelen en rent weg, richting de drukke weg. Moeder gaar nog harder rennen, grijpt het kind net voor de drukke weg en schreeuwt, dat mag je nooit meer doen! Kind was aan het spelen en begrijpt niet wat hem overkomt. En zo maakt met een goedbedoelde actie liefde plaats voor angst. .

Deze ervaringen slaan we niet alleen op in ons geheugen, ze worden ook opgeslagen in ons lichaam. Door deze manier van opvoeden leeft iedereen hoofdzakelijk vanuit angst in plaats van liefde. We zijn er ons vaak niet bewust van. Wellicht herken je je in het volgende:

.


Angst zit vol verplichtingen. Verplichtingen betekent 'moeten', zodra we iets moeten komen in de weerstand en verzet.
Liefde kent geen verplichtingen. In het spoor van liefde zitten we in 'willen', het wordt een genoegen. Het spel waarin we plezier hebben!

Angst zit boordevol verwachtingen. We verwachten veel van ons zelf maar ook van anderen. En als niet aan onze verwachtingen wordt voldaan voelen we ons gekwetst of zijn we teleurgesteld.
Liefde kent geen verwachtingen. Als we liefde ervaren hebben we geen verwachtingen, trekken we onverwachte reacties van anderen niet persoonlijk aan.

Angst heeft nergens respect voor. Als ik je niet je eigen keuzes laat maken en ik maak ze voor je, dan betekend dat, dat ik je niet respecteer. Als ik medelijden met je heb, betekent dat dat ik je niet respecteer. En als ik geen respect voor je heb zal ik proberen controle over je te hebben.
Liefde is duidelijk en zuiver, in plaats van medelijden voel je compassie voor de ander. Compassie betekent: je kunt het zelf, je zet jezelf en de ander in zijn of haar kracht.

Als we in het spoor van angst leven zijn we bang voor emotionele pijn, kunnen we moeilijk grenzen aangeven, verdraaien we de waarheid als dat ons beter uitkomt, gaan we ons anders gedragen, zijn we wantrouwig. Als we in het spoor van liefde leven zijn we blij met onszelf, kunnen we vriendelijk onze grenzen en behoeften aangeven, vermijden we geen pijn, zijn we rechtvaardig en vriendelijk. Dan respecteren we de ander, zijn we trouw aan onze eigen persoonlijkheid, hebben we vertrouwen en zijn we vitaal..

Deze voorbeelden kunnen confronterend zijn, maar wanneer we erkenning geven aan het gegeven dat we niet vrij zijn opgevoed, dat we allemaal in meer of mindere mate last hebben van onze angsten, dan is dat een eerste stap naar zelfbevrijding, om meer liefde toe te laten.

jezelf zijn

Als we tegen weerstand aan lopen, het tegen zit, ergernis ervaren, fysieke klachten hebben, onzeker voelen, enzovoorts, zijn we geneigd hard te werken om het te doorbreken of te overwinnen. Maar weerstand vraagt juist om ontspanning en vertraging. Jezelf bevrijden van weerstand, fysieke klachten, ergernis, onzekerheid, enz., heeft niets te maken met losbreken maar vooral te maken met loslaten en jezelf toestemming geven om liefde toe te laten.

Hierbij wat inzichten en inspiratie om meer en meer jezelf te zijn.

Weet wie je bent

Als je aan iemand vraagt; 'Wie ben jij?', dan krijg je een heleboel antwoorden; naam, leeftijd, hobby's, werk, enzovoort. Maar met al die verhalen ben je niet op de wereld gekomen; ooit was je pasgeboren baby'tje. En wat zie je als je naar een baby kijkt? Waarschijnlijk vallen alle antwoorden op deze vraag onder één noemer, liefde. In oorsprong ben je dus liefde. Wat mensen ook tegen of over je zeggen, vergeet nooit dat je liefde bent en zonder voorwaarde je leven op jouw manier mag leven!

Richt je aandacht op JA

.


Wanneer je aandacht richt op iets wat je niet wil, verlaagt dat je energie. Wanneer je aandacht geeft aan iets wat je wel wil, verhoogt dit je energie. Verhoog je energie door de situatie om te draaien. Als je niet wilt falen, focus je dan op succes. Als je niet in strijd wilt zijn, focus je dan op liefde en harmonie. Vertel de ander niet wat je allemaal niet wilt, maar leg uit wat je wel wilt. Verhoogde energie ondersteunt je.

Knuffel

Liefdevolle aanrakingen is een hele belangrijke levensbehoefte. We zijn liefdevolle sociale wezens en mogen onszelf zijn. Knuffelen en aanraking versterkt onze ware aard. Ben je geen knuffelaar, oefen om in een aanraking te ontspannen. Geef je graag een knuffel en heb je moeite met ontvangen van een knuffel of aanraking, weet dat wanneer je deze echt ontvangt je de ander een groot plezier doet.

Leef je eigen waarheid

Iedereen leeft zijn eigen waarheid, heeft zijn of haar eigen patronen, overtuigingen en zienswijze. Erken dat je deze ook hebt en geef jezelf toestemming je eigen waarheid te leven. Dit werkt het beste als je de ander ook zijn waarheid laat leven, ook al is deze in strijd met jouw waarheid. Ga niet in de strijd om een ander te overtuigen van jouw waarheid. Wanneer je dit herken van jezelf zeg dan hardop tegen jezelf, ik ga niet meer in de strijd, ieder mag zijn eigen waarheid leven en voel in je lichaam wat dit met je doet.

Kom los van oordelen

We kennen allemaal het stemmetje in ons hoofd dat overal iets van vindt, een oordeel heeft. Wanneer we dat stemmetje de ruimte geven komen we nauwelijks tot een beslissing, laat staan een goede. We moeten steeds kiezen welk stemmetje aan het woord mag komen. Wanneer we oordelen verlagen we onze energie, zijn minder vrolijk en minder levenslustig. Als het stemmetje in je hoofd druk is, ga dan met je aandacht naar je ademhaling. Blaas je adem lang uit en ontspan jezelf. In een ontspannen houding is het stemmetje minder actief, ben je dichterbij jezelf, neem je bij beslissingen je gevoel en intuïtie mee. Je hebt dan meer begrip voor de ander omdat je in verbinding bent. Kortom; je gevoel is een betere raadgever en gesprekspartner dan de stemmetjes in je hoofd.

Accepteer het verleden

We kunnen de feitelijke gebeurtenissen uit het verleden niet veranderen, maar hoe je ernaar kijkt en mee om gaat wel. Wanneer we in spijt blijven hangen: had ik maar...., wat als...., als dat niet gebeurd was dan...., zijn we in strijd met onszelf. Accepteer wat gebeurd is door de pijn die daaraan gekoppeld is toe te staan. Gun jezelf verdriet want na het voelen van verdriet komt de opluchting, bevrijding en ontspanning, vaak in kleine stapjes. Gun het je jezelf telkens weer. Lachen is een emotionele ontlading die we makkelijk toelaten, gun jezelf ook een bijna zelfde ontlading in de vorm van tranen. De ervaring; 'huilen van het lachen' laat zien dat lachen en huilen dichtbij elkaar zitten. Op deze manier kunnen we de gebeurtenissen uit het verleden accepteren en zonder spijt of strijd ontspannen leven.

Lees een inspirerend boek

Inspirerende boeken over persoonlijke ontwikkeling lezen werkt vaak ook bevrijdend. Om een aanzet te geven, onderstaand een greep uit een heel groot aanbod aan boeken over persoonlijke ontwikkeling.

Gun jezelf ondersteuning

Jezelf ontwikkelen begint bij het vergroten van je bewustzijn. Eerder genoemde inspiratie is behulpzaam maar voor meer diepgaande transformaties is vaak begeleiding nodig. Wanneer je besluit om begeleiding in te schakelen is er een groot aanbod. Dat is heel fijn want de beste begeleider voor een ander hoeft niet die van jou te zijn. Je gevoel is heel belangrijk bij je keuze.Inspirerende boeken

Meesterschap in liefde - Don Miguel Ruiz
Don Miguel Ruiz schrijft over de angsten die liefde ondermijnen, lijden brengen in onze relaties en de relatie met ons zelf. Hij laat ons zien hoe wij onze emotionele wonden kunnen genezen waardoor we vrij en gelukkig kunnen zijn. (Klein praktisch boekje van 174 pagina's)

De kracht van het NU - Eckhart Tolle
Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de inentificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet.

De kracht van kwetsbaarheid - Brené Brown
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico s zonder dat succes gegarandeerd is.

Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt- Haemin Sunim
Rust vinden in een drukke wereld.
Dit is een Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment.

Huh?! - Berthold Gunster
Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het half vol.
Dit boek gaat uit van een derde benadering: waar is de kraan? Het boek laat zien dat je ook anders naar iets kunt kijken, omdenken.

Nooit meer te druk - Tony Crabbe
Een helder en praktisch boek dat ons helpt om een van de grote problemen van het moderne leven aan te pakken: we hebben het te druk. Wat Marie Kondo doet voor je huis, doet Tony Crabbe voor je hoofd en je leven.

Op weg naar de betere versie van jezelf - Mireille Verhoef
Een persoonlijke reis met Mireille Verhoef en NLP.
Je bent al goed. Het kan alleen maar beter worden. Dit boek neemt je mee op een persoonlijke reis naar de betere versie van jezelf, thuis, op het werk of allebei.

Steeds leuker - Jelle Hermus
Je leven steeds leuker maken, met steeds minder moeite. Dat is waar 'Steeds leuker' om draait. Want eindeloos ploeteren is prima, maar op de bank zitten met een goed boek, een kop thee en een glimlach op je snoet is ook fijn.
 

mijn visie

Alles is energie jij, ik, onze gedachten, onze emoties, ons huis, ons eten en drinken, de bomen, de dieren, al het leven op deze planeet. Al het leven op deze planeet is energie die continu in beweging is en transformeert. Wij zijn daar onderdeel van en als deze energie vrij door ons heen kan stromen en we daar ook contact mee kunnen maken, leven we in de flow van het leven. Dan heb je het gevoel dat alles meezit, kan je genieten van de kleine dingen, hebben we geen last van kwalen, ben je minder angstig om stappen te zetten, zie je de cadeautjes die het leven je te bieden heeft, kan je zelfliefde voelen en de liefdevolle kern in een ander zien. Leef je in de hoogste waarheid van het leven, met een liefdevol warm hart.

.

mijn pad

Ik ben geboren in het Brabantse dorpje Hank en opgegroeid in een gezin met vader, moeder en zus. In mijn jeugd heb ik veel vrijheid ervaren. De Biesbosch was mijn speeltuin, hutten bouwen, fikkie stoken, vissen, zeilen en voetballen waren mijn voornaamste bezigheden in mijn jeugd.

Werkzame leven

Tot mijn 20ste heb ik technische opleidingen gevolgd en ben ik jarenlang in teamverband werkzaam als productontwikkelaar van technische machines en producten. Mijn sterke eigenschappen die ik met deze werkzaamheden met veel plezier inzet zijn buiten de kaders denken/ontwerpen en deze ontwerpen ook tot een product maken. Van creatie tot realisatie.

Een omslag

.


2007 was voor mij een jaar van een omslag in mijn leven, ik volgde mijn eerste meerdaagse training in persoonlijke ontwikkeling en begon te "ontwaken"?. Deze eerste training gaf me zoveel vrijheid, vreugde en energie dat ik de smaak te pakken kreeg om me verder te ontwikkelen. Ik heb vervolgens een persoonlijk coachtraject doorgelopen, deelgenomen aan familieopstellingen, verschillende workshops gevolgd en 14 dagen in gevoelstherapie geweest.

Ontwikkeling tot coach

Door al deze ontwikkelingen waarbij ik meer energie, vrijheid, liefde, rust en balans ervaar ben ik ook enthousiast geworden voor het coach vak. Ik ben de afgelopen jaren trainingen en opleidingen gaan volgen waaronder, Quantum Touch incl. Self Created Health, Schouten & Nelissen Co-Active Coaching, Atma Lichaamsgerichte Coaching & Energetisch Lichaamswerk. Vervolgens heb ik een periode de praktijk van mijn ex-partner mogen ondersteunen en werk ik vanaf 2019 vanuit mijn eigen coachpraktijk.

Waar sta ik nu?

Om dit werk met liefde, plezier en voldoening te doen wil ik als energetisch coach de best mogelijke ondersteuning bieden. Dit betekent dat ik goed afgestemd moet zijn op degene die ik begeleid. Voor mijn eigen balans wissel ik mijn werkzaamheden als coach ook af met andere werkzaamheden. Op deze manier hou ik plezier in al mijn werkzaamheden, blijf ik in balans, trouw aan mezelf en kan ik optimale ondersteuning bieden.

mijn gegevens

Telefoon: 0653 688 727
Mail: mail@corvisser.nl

KvK: 18129319
SPHBO-registratienummer: 151401-141960
(Deze opleiding van Atma is geaccrediteerd en geregistreerd door gerenomeerde instituut CPION)
 

.